Transportarea pacienților în stare critică în Moldova

Transportarea prin ţară sau străinătate necesită o perioadă mai îndelungată de timp și o abordare specială pentru fiecare pacient, de aceea stabilirea condiţiilor are loc în mod individual. În conformitate cu nivelul de severitate al pacientului şi tipul bolii/afecțiunii, echipa medicală de însoţire este completată cu diverşi specialişti, mai potriviţi pentru îngrijirea pacientului în dependență de diagnostic. De aceea oferim și asistență medicală la evenimente sportive, precum și alte evenimente de diverse tipuri unde este necesară prezența noastră.

Serviciul Medical Privat CallMed dispune de o bază material-tehnică bine dezvoltată pentru transportarea pacienţilor cu diferite niveluri de severitate, pe teritoriul Moldovei, Europei şi ţărilor CSI. Transportarea medicală a pacientului la clinici din străine.

Transportarea pacienţilor grav bolnavi, asistată de medicii serviciului medical de urgenţă CallMed realizată cu o atenţie specială faţă de pacient, un profesionalism înalt al medicilor, o transportare operativă la destinaţie.

Transport medical de urgență se solicită prin apel la numărul de telefon 14112 sau la 0(22) 276587.

Callmed – serviciul medical de urgență privat în Moldova !!!